ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องปกติ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565 (ดูเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

รายชื่อนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (เป็นผู้มีสิทธิ์จับฉลาก) ปีการศึกษา 2565 (ดูเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ห้องเรียนปกติ)

(ดูเพิ่มเติม)

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา (MEP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

(ดูเพิ่มเติม)