กิจกรรมที่ 1 เวทีประชาธิปไตย

กิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์ เป็นประธานในพิธีการประกาศผลการลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564