กลุ่มงานกิจการนักเรียน

การแข่งขันสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562