ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา (MEP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

การแสดงหลานมังกร (13 ม.ค.66)

ประเมินยุวกาชาด (20 ม.ค.66)

ตลาดนัดโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (20 ม.ค.66)