ทำเนียบบุคลากร
https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-pthmway                                   https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-prathm-suksa-pi-thi-1https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-prathm-suksa-pi-thi-2                            https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-prathm-suksa-pi-thi-3


https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-prathm-suksa-pi-thi-4      
https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-prathm-suksa-pi-thi-5        
https://sites.google.com/site/anubannwschool/thaneiyb-bukhlakr/khru-say-chan-prathm-suksa-pi-thi-6