ข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำโดย ผอ.อภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีนางสาวชโลมใจ กัลยาณมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และนางสาคร คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นำชมกิจกรรม และอาคารสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อัลบั้มเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยนางสาคร คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครู ร่วมพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการสมคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและครู ร่วมกับผู้มีเกียรติมอบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนกว่า 120 ทุน มีนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครูกว่า 2500 คนบรรยากาศอบอุ่น อลังกาล ประทับใจทั้งครู นักเรียนและผู้มาร่วมงาน  อัลบั้มพิธีไหว้ครูคลิกที่นี่

วิดีโอ YouTube