อาคารสถานที่

ประตู 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
อาคาร มณีสัตตบุษย์


พระพุทธศรีนวมภูมิอุนบาลอาคาร สดุดีกชกร

ภายในอาคารมณีสัตตบุษย์อาคาร โกมุทพิลาสอาคาร บวรนิลุบล

หน้าเสาธง และห้องประชุมรัตนินทร์สโรช


อาคาร บิ๊กซี 14อาคาร โอภาสอรพินท์

อาคาร บัวบุษบัน

อาคารมาโนชญ์นิลบล

อาคารจงกลปณตภูมี

อาคาร นิรมลปัทมา

อาคาร ศรีนวมะภูมิบงกช

สระว่ายน้ำ บุษย์ศรินธารา

Comments