ข่าวสารทั้งหมด

 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดย 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
ด.ญ.ชนิกานต์ จำเนียรกุล และด.ญ.ศศิกัญญา สุขหิรัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอผลงาน “ศิลปะยึกยือ...ศิลปะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงานนิทรรศการแสดงภาพ
 ณ โถงวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมด้วยนายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผอ.สพป.นว.เขต1 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2562 ณ วัดโพธิธาราม 
 
 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมด้วยนายบุญส่ง เพ่งผล และ
นางสาวชโลมใจ กัลยาณมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสมาคมผู้ปกครองและครู ประธานชมรมศิษย์เก่า 
และคณะผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ต้อนรับคณะการประเมินภายนอกรอบสี่ วันที่ 27 - 28 พ.ย.62 โดยมี 
นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน นำโดยนายพรพจน์ เกียรติพิริยะ เป็นประธานกรรมการประเมิน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ด.ญ.สาริสา  นาคเกษม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด วันที่ 12-14 ธันวาคม ณ อุทยานนกน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 


คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กับการเรียบรู้แบบ บูรณาการ วันลอยกระทง


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  นางสาคร  คล้ายแท้ ผอ.กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือสามัญอนุบาลนครสวรรค์จำนวน 150 คน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเช้าวันที่
 ๒๕ พฤศจิกายน '๖๒  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 


กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ร่วมพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาน เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นำโดย นายชัยพฤกษ์ ตันสุวัฒน์ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามมัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน


ด.ช.ปัณณวิชญ์ ธนพลพัฒนโอฬาร ป.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ในการประกวดพูดประกอบสื่อ TEDTALKS ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในสถานศึกษา" ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้ง ด.ญ.กัญชลิกา หุ่นลำพู ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำโดย ผอ.อภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีนางสาวชโลมใจ กัลยาณมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และนางสาคร คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นำชมกิจกรรม และอาคารสถานที่ของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อัลบั้มเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยนางสาคร คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครู ร่วมพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการสมคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าและครู ร่วมกับผู้มีเกียรติมอบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนกว่า 120 ทุน มีนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครูกว่า 2500 คน
บรรยากาศอบอุ่น อลังกาล ประทับใจทั้งครู นักเรียนและผู้มาร่วมงาน  อัลบั้มพิธีไหว้ครูคลิกที่นี่


Comments